“Van az emberi szívnek egy halk szavú és előkelő vendége néha, az Emlékezés.”
(Bánáti Szohner Sándor)


Az anyakönyvi bejegyzések olvasásakor sokszor gondban van a kutató, vajon helyesen olvassa-e a lejegyzett szavakat? Segítség lehet a letölthető kis gyűjtemény, annak ellenére, hogy német nyelven íródott.


0 Read More

A Kossuth Rádióban érdekes beszélgetés hangzott el a család kutatással kapcsolatban, akit érdekel, itt meghallgathatja az elhangzott műsort: Családfánk alatt

"Ha egyszer eléd kerül egy háromszáz éves anyakönyv, a maga tiszteletreméltó történelem illatával és nehezen kibetűzhető ákom-bákomaival, amint olvasni próbálod, lassan kibontakozik lelki szemeid előtt őseid falujának sorsa, bánata és öröme, lakóinak kapcsolatai, s egyszer csak ott találod magad ük-ükapád, ükanyád mellett és megsejted: óriási bozontos gyökérzet köt a földhöz, melyen elődeid éltek és haltak." Így mesél vizsgálódásai kezdeti felismeréséről Hunyady László, a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület elnöke. Csatlakozik ehhez Harmathi Arisztid, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság kilencvenesztendős elnöke is, aki egy híres bajor nemesi elődről szóló családi legenda hallatán kezdett felmenői utáni nyomozásba, a csalódást hozó kutakodás után azonban már nem tudta abbahagyni a munkát. A műsorban velük együtt a harmadik hazai eredetkutató közösség, a német bevándorlásokat nyomon követő Akuf vezetője avatja be a hallgatókat a családtörténet kulisszatitkaiba, a kutatókat mozgató ambíciókról is szólva. Ezenkívül hallhatunk más kiemelkedő családtörténészekről is, mint például Bagdi Márton, aki a családfája feltárása után mintegy 1500 ős-rokonát hívta össze a világból a debreceni nagytemplomba.
Szerkesztő: Liebhardt Ágota

0 , , Read More